Tin tức
Mar 08, 2016
Ngày 26/02/2016, Thủ tưởng Chính phủ đã ký quyết định 311/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2015 cho 77 doanh nghiệp, trong đó Traphaco là 1 trong 10 doanh nghiệp sản xuất lớn được tặng Giải Vàng chất lượng Quốc gia.