Tin tức
Jun 02, 2020
Sau hơn 2 tuần triển khai, sự kiện truyền thông văn hóa Traphaco giai đoạn mới đã diễn ra thành công tốt đẹp.   Hoạt động Truyền thông Văn hóa Traphaco Giai đoạn mới có sự tham gia của 65 diễn giả (trong đó có 05 LĐ và 60 CBQL cấp trung là trưởng các phòng/ban/chi nhánh/nhà máy) và 967 lượt CBNV tham dự các buổi truyền thông Văn hóa Traphaco giai đoạn mới trong Tháng 5/2020.