Tin tức
Nov 27, 2020
​​​​​​​Năm 2020, năm kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021, với sự chuẩn bị các nguồn lực, cũng như các giá trị của Traphaco được giữ vững và tăng cường, kết quả SXKD 2020 dự kiến hoàn thành và vượt kế hoạch, đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu của nhiệm kỳ.  Đây là năm xây dựng Văn hóa Traphaco giai đoạn mới. Văn hóa đó sẽ giúp mỗi con người Traphaco hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với yêu cầu của xu thế Pharma 4.0. Traphaco sẽ có nền tảng vững chắc để đưa công ty phát triển không chỉ năm 2020 và cả những năm sau.