Tin tức
Jul 21, 2021
Thông tin từ Công ty cổ phần Traphaco (mã TRA) cho biết, Công ty ước đạt 1.030 tỷ đồng doanh thu hợp nhất 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 124 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 22% và 38% so với cùng kỳ. Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 2.100 tỷ đồng và 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 10% và 11% so với năm trước. Như vậy, sau nửa năm, Công ty đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và gần 52% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm.