Tin tức
Dec 13, 2021
Ngày 09/12/2021, công ty cổ phần Traphaco đã tổ chức Lễ khởi động Thương mại hóa sản phẩm chuyển giao công nghệ từ Daewoong và Triển khai sản phẩm đầu tiên ra thị trường là Acid Ursodeoxycholic (UDCA).