Tin tức Jun 15, 2022

Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casino

Ngày 14/6/2022, Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng điều hành Bộ Y tế; đồng chí Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện một số Vụ, Cục, Văn phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Bộ Nội vụ; BHXHVN; VCCI…

{关键字}
BCH hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Báo cáo tại Đại hội cho biết, Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam hiện có 186 hội viên, trong nhiệm kỳ 2016-2021 Hiệp hội tập trung vào phát triển Hội; hỗ trợ doanh nghiệp; tham gia xây dựng hệ thống VBQPPL, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đào tạo phát triển doanh nghiệp dược, …
Về phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội đã thông qua:

Tiếp tục kiện toàn bộ máy Ban Chấp hành, đổi mới hoạt động Hiệp hội; thực hiện tốt công tác đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp và các hội viên;

Tiếp tục phát huy tốt vai trò cầu nối tăng cường tác động đến cơ quan quản lý Nhà nước thúc đẩy xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách VBQPPL, cải cách thủ tục hành chính tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Dược Việt Nam;

Nâng cao vai trò là trung tâm, liên kết các doanh nghiệp Dược hội viên, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội tạo công đồng doanh nghiệp dược Việt Nam hợp tác, phát triển;

Kiên trì mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế…

Đại hội cũng đã nhất trí bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 thành viên, trong đó vinh dự đồng chí Trần Túc Mã - Tổng giám đốc Công ty CP Traphaco đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch với sự tín nhiệm cao. Chắc chắn đồng chí Trần Túc Mã nói riêng và tập thể Ban Chấp hành khóa mới sẽ nỗ lực hết sức để phát triển Hiệp hội, thực hiện thành công nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng điều hành Bộ Y tế cho biết: trong nhiệm kỳ từ năm 2016 - 2021, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị và đã chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương nhằm cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

“Với việc ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP, đối với lĩnh vực dược - mỹ phẩm đã cắt giảm, đơn giản hóa: 68/123 điều kiện đầu tư kinh doanh (đạt 55,3%), 76/82 thủ tục hành chính (đạt 92,7%) và góp phần tạo đà cho các doanh nghiệp trong nước có cơ hội vươn lên, phát triển và hội nhập, đã giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại trước đây mà doanh nghiệp quan tâm”- Thứ trưởng cho biết.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu mới về công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Tiếp tục công khai, minh bạch hơn nữa trong mọi hoạt động đến với người dân và doanh nghiệp. Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Hiệp hội Dược Việt Nam trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục làm cầu nối kết nối các doanh nghiệp dược Việt Nam và các doanh nghiệp dược nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung ứng đủ thuốc có chất lượng cho nhân dân.

Nguồn: https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/hiep-hoi-duoc-viet-nam-tiep-tuc-lam-cau-noi-ket-noi-cac-doanh-nghiep-thuc-ay-san-xuat-kinh-doanh-bao-am-cung-ung-u-thuoc-co-chat-luong-cho-nhan-dan

{关键字}

Tổng giám đốc Trần Túc Mã - nhận bằng khen của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)

{关键字}

Traphaco vinh dự nhận bằng khen của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)