Tin tức Apr 12, 2022

Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casino

Ngày 12/04/2022, Công ty cổ phần Traphaco tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

{关键字}

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc chuyên môn – phụ trách Kiểm toán nội bộ, Kế toán trưởng Traphaco; Chủ tịch, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, người đại diện vốn của Traphaco tại các công ty Traphaco Hưng Yên, Traphaco CNC, Traphaco Sapa, Bamepharm cùng các cán bộ quản lý các cấp: Trưởng/phó các bộ phận, Giám đốc các chi nhánh cấp 1, phụ trách khu vực Hà Nội 1, 2, 3 của Traphaco, Trưởng bộ phận các Công ty con.

Đặc biệt, buổi lễ vinh dự có sự tham dự online của đại diện các cổ đông lớn, ông Lê Song Lai - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), ông Nagun Park - Quản lý đầu tư cấp cao, Quỹ Mirae Asset.

{关键字}

Năm 2021 đã qua, Dự án Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Traphaco đã hoàn thành với việc Mô hình tổ chức và Ma trận phân quyền được ban hành vào tháng 11 năm 2021.

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, nhằm kịp thời triển khai các công việc kinh doanh trong đó có xây dựng Kế hoạch ngân sách năm 2022 để áp dụng ngay từ tháng 01/2022, đảm bảo mục tiêu Kế hoạch kinh doanh theo định hướng của ĐHCĐ và Hội đồng quản trị; thay mặt Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn đã ký các quyết định giao, tạm giao nhiệm vụ cho các nhân sự chủ chốt cấp Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chức năng do HĐQT bổ nhiệm.

Đến nay, qua gần nửa năm triển khai công việc của các nhân sự, Tiểu ban Nhân sự & Lương thưởng đã xem xét, đánh giá trình HĐQT và HĐQT đã thống nhất, trên cơ sở đó Phó Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành các quyết bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng:

  1. Quyết định 22/2022/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm ông Kim Dong Hyu - sinh ngày: 25/12/1981, trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ sinh học - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh ETC và Sản phẩm khai thác nhiệm kỳ 2021-2025 theo thống nhất tại Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT ngày 21/3/2022.
  2. Quyết định 23/2022/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Văn - sinh ngày: 10/3/1967, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ dược học - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nghiên cứu và Chất lượng nhiệm kỳ 2021-2025 theo thống nhất tại Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT ngày 21/3/2022.
  3. Quyết định 24/2022/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bùi - sinh ngày: 16/10/1963, trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh OTC nhiệm kỳ 2021-2025 theo thống nhất tại Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT ngày 21/3/2022.
  4. Quyết định 25/2022/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Anh - sinh ngày: 05/01/1989, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tài chính - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025 theo thống nhất tại Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT ngày 21/3/2022.
  5. Quyết định 26/2022/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm ông Đinh Trung Kiên - sinh ngày: 29/10/1973, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - giữ chức vụ Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2021-2025 theo thống nhất tại Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT ngày 21/3/2022

{关键字}

Trong buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp tới 5 vị trí chủ chốt được HĐQT tin tưởng giao phó những nhiệm vụ quan trọng; chia sẻ việc bổ nhiệm các cán bộ được tiến hành kỹ lưỡng, công khai, minh bạch theo Quy chế bổ nhiệm cán bộ của Traphaco; đồng thời giao nhiệm vụ cho các cán bộ tập trung hoàn thành KPIs theo Ma trận phân quyền. Thay mặt HĐQT, Phó Chủ tịch đánh giá cao các kết quả hoạt động kinh doanh quý 1.2022, đặc biệt về hoạt động chia tách trình dược viên Đông dược - Ngoài Đông dược; nêu rõ cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới - đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời, linh hoạt để tận dụng cơ hội thị trường, duy trì đà tăng trưởng của công ty trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, “công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt”, sau quá trình thực hiện Tái cấu trúc cần rà soát, hoàn thiện chế độ lương thưởng, đãi ngộ cho người lao động để CBNV an tâm làm việc, cống hiến với tâm thế mạnh mẽ hơn, động lực nhiều hơn và đạt được kết quả tốt hơn.

Tiếp theo, các Phó Tổng Giám đốc được giao nhiệm vụ đã cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông lớn, sự quan tâm và tín nhiệm của HĐQT, sự ủng hộ của Tổng Giám đốc và các bộ phận phòng ban trong công ty; cam kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực cổ vũ cho phong trào đổi mới - sáng tạo, tinh thần học hỏi trong Công ty góp phần vào sự phát triển bền vững của Traphaco.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Trần Túc Mã khẳng định tái cấu trúc là tất yếu, phù hợp với tình hình mới, thay đổi để phát triển, tốt hơn cho công ty và cho tập thể CBNV Traphaco. Với Ma trận phân quyền, các trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, minh bạch, là cơ hội để mỗi vị trí thể hiện năng lực và phát huy thế mạnh. Tổng Giám đốc Trần Túc Mã nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các vị trí chủ chốt cần thấm nhuần và thực thi tốt “6 hành vi của người quản lý” trong Văn hóa Traphaco; cùng nhau hợp tác, phát huy truyền thống 50 năm đưa Traphaco phát triển mạnh mẽ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021-2025.

Thay mặt cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), ông Lê Song Lai - Phó Tổng Giám đốc SCIC đã chúc mừng các thành viên được bổ nhiệm mới và tái bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 2021-2025; mong các thành viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng với sự kỳ vọng của tập thể người lao động và các cổ đông. Ông cũng đánh giá cao kết quả Kinh doanh năm 2021 và Quý 1/2022 của Traphaco là rất tích cực.  Điều này cho thấy, các nỗ lực tái cơ cấu, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả Quản trị doanh nghiệp của Traphaco thông qua quy chế phân cấp/phân quyền đang đi đúng hướng và cần tiếp tục đẩy mạnh. Dưới góc nhìn của SCIC, Ban lãnh đạo hiện có của Traphaco là một tập thể đoàn kết, tâm huyết và có sự kết hợp các thế mạnh, sở trường, kinh nghiệm và đóng góp của từng cán bộ quản lý. Trong nhiều trường hợp, các cán bộ lãnh đạo đã đạt đến độ chín của năng lực chuyên môn, có năng lực, có uy tín và nhiều đóng góp cho Doanh nghiệp. Đây là điều đáng mừng, nền tảng cho những bước phát triển mang tính đột phá trong thời gian tới. Nhân dịp này, ông cũng trân trọng cảm ơn các cổ đông Hàn Quốc đã phối hợp tốt, chặt chẽ với SCIC để Traphaco thêm vững tâm thực hiện và đi đến cùng với kế hoạch tái cấu trúc bộ máy, mô hình tổ chức - kinh doanh. Trong thời gian tới, SCIC mong muốn Traphaco tiếp tục triển khai Ma trận phân quyền, xây dựng và tổ chức thực hiện có kết quả kế hoạch kế nhiệm cán bộ chủ chốt. SCIC khẳng định cam kết cùng với các cổ đông lớn của Traphaco tiếp tục kiên định thực hiện và đẩy mạnh các nỗ lực tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của Traphaco.  Ông Lê Song Lai mong muốn tập thể CBNV, đặc biệt các cán bộ quản lý có mặt hôm nay tin tưởng vào chiến lược mà các cổ đông lớn xây dựng

Đại diện cho cổ đông Mirae Asset, ông Nagun Park - Quản lý đầu tư cấp cao Quỹ Mirae Asset, cảm ơn những lời phát biểu tâm huyết của ông Lê Song Lai. Một lần nữa, ông Nagun Park khẳng định Traphaco cần tiếp tục triển khai Ma trận phân quyền và HĐQT sẽ tiến hành triển khai kế hoạch kế nhiệm cán bộ chủ chốt. Ông cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp 2 cổ đông SCIC và  Mirae Asset; đánh giá cao ông Nguyễn Anh Tuấn trong vai trò Phó Chủ tịch HĐQT đã dành nhiều thời gian, làm cầu nối giữa các cổ đông lớn, giữa Ban điều hành và HĐQT để xây dựng và chủ động truyền thông có hiệu quả về mục đích cũng nội dung của mô hình tổ chức mới tại doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, có sự tham gia của đội ngũ các cấp lãnh đạo quản lý Traphaco, thay mặt HĐQT,  Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ đạo những công việc cần triển khai sớm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2022 vừa qua, bao gồm: tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống quy chế theo mô hình tổ chức mới; tiếp tục giám sát, hướng dẫn thực hiện Ma trận phân quyền; đổi mới mô hình quản trị Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên; trong đó nhấn mạnh cần hợp tác chặt chẽ với các cổ đông lớn, thống nhất ý chí các thành viên HĐQT. Đặc biệt, Hội đồng quản trị tập trung giám sát chặt chẽ và hướng dẫn triển khai đối với Ma trận phân quyền đã ban hành, mục tiêu phát huy sức mạnh tập thể của Ban Điều hành, tạo cơ chế chia sẻ thông tin minh bạch, hiệu quả. Với các định hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch và hoạt động chính của công ty năm 2022, trong đó cần triển khai các công việc lớn của tái cấu trúc, quản lý chi phí bằng kế hoạch ngân sách, tiếp tục triển khai 5 nhóm giải pháp lớn và thực thi văn hóa Traphaco giai đoạn mới,…đóng góp cho sự phát triển trước mắt và dài hạn của Traphaco. Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng rằng tinh thần văn hóa Traphaco với bề dày truyền thống 50 năm, sẽ được lan tỏa tích cực trong toàn hệ thống với sự đồng thuận cao, đoàn kết cùng nhau thực hiện thành công các mục tiêu Kế hoạch năm 2022; tạo sự cộng hưởng các nguồn lực và giá trị, đẩy con tàu Traphaco bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

{关键字}

Ông Nguyễn Huy Văn - Phó Tổng Giám đốc Nghiên cứu và Chất lượng phát biểu tại buổi lễ

{关键字}

Ông Nguyễn Văn Bùi - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh OTC phát biểu tại buổi lễ

{关键字}

Ông Kim Dong Hyu - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh ETC và Sản phẩm khai thác phát biểu tại buổi lễ

{关键字}

Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Kế hoạch phát biểu tại buổi lễ

{关键字}

Ông Lê Song Lai - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) phát biểu tại buổi lễ

{关键字}

Ông Nagun Park - Quản lý đầu tư cấp cao Quỹ Mirae Asset phát biểu tại buổi lễ

{关键字}

Tổng giám đốc Trần Túc Mã phát biểu tại buổi lễ