Tin tức Dec 28, 2021

Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casino

Ngày 28/12/2021, Lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp đoạt giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) năm 2021 đã được tổ chức qua hình thức online. CTCP Traphaco vinh dự đạt Top 5 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất năm 2021 – Nhóm vốn hóa vừa.

{关键字}

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards – VLCA) là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên, sự kiện đã đồng hành cùng với thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng các doanh nghiệp niêm yết trong suốt 10 năm (2008-2017). Nội dung đánh giá ở hạng mục Quản trị công ty không chỉ dựa trên báo cáo thường niên, mà còn đánh giá các nguồn công bố thông tin chính thống khác của doanh nghiệp niêm yết như trang web, các công bố thông tin định kỳ. Kết quả chấm sơ khảo quản trị công ty sau đó được soát xét bởi Big 4 (4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới) trước khi được chọn lọc để đưa vào vòng chấm chung khảo.

Với việc đạt giải Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất, Traphaco cho thấy chất lượng Quản trị tại Doanh nghiệp mình đáp ứng các tiêu chí khắt khe như: tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về QTCT dành cho công ty đại chúng và áp dụng các thông lệ tốt về QTCT dựa trên Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD/G20; xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững.

Vượt qua những trở ngại và tác động của đại dịch Covid-19, Traphaco bứt phá trong năm 2021 với doanh thu dự kiến đạt 2.170 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch năm và tăng trưởng 14% so với năm 2020; Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 265 tỷ dồng, vượt 10% kế hoạch năm và tăng trưởng 25%.

Trong những năm qua, Traphaco đã thực hiện tốt trách nhiệm & đối xử công bằng với các cổ đông, nhà đầu tư; kết nối chặt chẽ và tạo cơ hội thể hiện vai trò của các bên có quyền lợi liên quan; thực hiện công bố thông tin và minh bạch. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty cũng thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc định hướng, chỉ đạo Ban điều hành triển khai các mục tiêu chiến lược năm 2021, mở đường cho nhiệm kỳ 2021-2025 đầy hứa hẹn.

Ngoài phần vinh danh, chương trình năm nay có thêm Tọa đàm về chủ đề “Doanh nghiệp niêm yết và các yêu cầu mới về minh bạch thông tin môi trường”. Đây là chủ đề thời sự, liên quan đến những yêu cầu, qui định mới về công bố thông tin liên quan đến các vấn đề môi trường, phát thải khí nhà kính và các thách thức của biến đổi khí hậu đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết. Đây là nội dung các DNNY bắt buộc phải công bố trong Báo cáo phát triển bền vững từ năm 2022.

{关键字}