Tin tức Nov 18, 2021

Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casino

Ngày 18/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco tổ chức buổi truyền thông về Kế hoạch Tái cấu trúc Công ty và Lễ công bố các quyết định giao, tạm giao nhiệm vụ cho các nhân sự chủ chốt cấp Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chức năng do HĐQT bổ nhiệm.

{关键字}

Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn phát biểu về Kế hoạch Tái cấu trúc Công ty

Tham dự buổi lễ có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Giám đốc chuyên môn, Kế toán trưởng, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng các công ty con, Trưởng/phó các bộ phận, Giám đốc chi nhánh, Trưởng đại diện các tỉnh.

{关键字}

{关键字}

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2021 về tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, với mục tiêu và chiến lược kinh doanh rõ ràng, đó là “Duy trì, giữ vững vị thế số 1 đông dược – tập trung đầu tư phát triển ngoài đông dược”. Qua thời gian làm việc tích cực, lắng nghe ý kiến đóng góp của các bên liên quan, ngày 11/11/2021, Hội đồng quản trị đã đồng thuận ban hành Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐQT về Mô hình tổ chức Công ty cổ phần Traphaco và Nghị quyết 52/2021/NQ-HĐQT về Ma trận phân quyền quy định phạm vi công việc của Hội đồng quản trị, các Tiểu ban giúp việc thuộc HĐQT, các chức danh trong Bộ máy quản lý được bổ nhiệm bởi HĐQT. 

{关键字}

Mô hình tổ chức Công ty cổ phần Traphaco từ ngày 11/11/2021

Tiếp đó, ngày 16 tháng 11 năm 2021, để kịp thời triển khai các công việc kinh doanh trong đó có xây dựng Kế hoạch ngân sách năm 2022, áp dụng ngay từ tháng 01/2022, đảm bảo mục tiêu Kế hoạch kinh doanh theo định hướng của Hội đồng quản trị; thay mặt Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn đã ký các quyết định giao, tạm giao nhiệm vụ cho các nhân sự chủ chốt cấp Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chức năng do HĐQT bổ nhiệm:

  1. Quyết định 57/2021/QĐ-HĐQT, giao bà Đào Thúy Hà – hiện là Phó Tổng Giám đốc, đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing
  2. Quyết định 54/2021/QĐ-HĐQT tạm giao ông Kim Dong Hyu – hiện là Phó Tổng Giám đốc đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh ETC và Sản phẩm khai thác
  3. Quyết định 56/2021/QĐ-HĐQT tạm giao ông Nguyễn Huy Văn – hiện là Phó Tổng Giám đốc đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển
  4. Quyết định 58/2021/QĐ-HĐQT tạm giao ông Nguyễn Văn Bùi – hiện là Phó Tổng Giám đốc đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh OTC
  5. Quyết định 55/2021/QĐ-HĐQT tạm giao ông Phạm Hoàng Anh – hiện là Giám đốc Kế hoạch Ngân sách đảm nhận chức danh Giám đốc Tài chính và Kế hoạch.

{关键字}

Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn và Tổng giám đốc Trần Túc Mã chúc mừng các nhân sự chủ chốt

Trong buổi truyền thông, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn đồng thời là Trưởng Ban Dự án Tái cấu trúc chia sẻ lý do và sự cần thiết của Tái cấu trúc về mặt quản trị để công ty phát triển tốt hơn. Quá trình thực hiện dự án Tái cấu trúc được dựa trên cơ sở pháp lý và thực tiễn, cũng như kỳ vọng của cổ đông, đặc biệt đạt được sự đồng thuận cao trong nội bộ. Đây là sự đổi mới sáng tạo, sản phẩm của trí tuệ và tâm huyết; được thực hiện kỹ càng và sẽ là động lực phát triển lâu dài cho Công ty.

Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn cũng chia sẻ cụ thể về Tái cấu trúc các mảng chức năng theo chuỗi giá trị của Traphaco: đó là Kinh doanh & Marketing, Nghiên cứu & Phát triển, Tài chính & Kế hoạch và các bộ phận hỗ trợ. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, trong và sau quá trình thực hiện Tái cấu trúc, Công ty cam kết đảm bảo ổn định việc làm và toàn bộ chế độ đãi ngộ cho người lao động để CBNV an tâm làm việc với tâm thế mạnh mẽ hơn, động lực nhiều hơn và đạt được kết quả tốt hơn.

Tại buổi lễ, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính & Kế hoạch được giao, tạm giao nhiệm vụ đã cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông, sự tín nhiệm của HĐQT và Tổng Giám đốc, sự ủng hộ của các bộ phận phòng ban trong Công ty; cam kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Traphaco.

{关键字}

Tổng giám đốc Trần Túc Mã phát biểu tại buổi lễ

Tiếp theo, Tổng Giám đốc Trần Túc Mã đã dành những lời chúc tốt đẹp tới 5 vị trí chủ chốt đầu tiên được HĐQT tin tưởng giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Tổng Giám đốc khẳng định tái cấu trúc là tất yếu, phù hợp với tình hình mới, thay đổi để phát triển, tốt hơn cho Công ty và cho tập thể CBNV Traphaco. Với Ma trận phân quyền, các trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, minh bạch, là cơ hội để mỗi vị trí thể hiện năng lực và phát huy thế mạnh. Tổng Giám đốc Trần Túc Mã nhấn mạnh, để thực hiện tốt Tái cấu trúc cần thực hiện tốt 3 nhiệm vụ sau:

  • Thứ nhất: Hoàn thành Kế hoạch ngân sách sát với thực tế, phù hợp với Công ty trong điều kiện mới
  • Thứ hai: Ban hành chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị theo Mô hình mới. Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với Mô hình tổ chức mới, tạo nên sức mạnh tổng thể của Doanh nghiệp.
  • Thứ ba: Xem xét đánh giá để lựa chọn một số địa bàn thử nghiệm chia tách Trình dược viên và phương án chia tách cụ thể. Giao KPIs rõ ràng với các mục tiêu cụ thể về đông dược và ngoài đông dược để liên tục theo dõi, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kịp thời.

Tổng Giám đốc cam kết tạo điều kiện thuận lợi, môi trường tốt nhất để các phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Traphaco.

Bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng rằng tinh thần văn hóa Traphaco với bề dày truyền thống 49 năm, sẽ được lan tỏa tích cực trong toàn hệ thống với sự đồng thuận cao, đoàn kết cùng nhau thực hiện thành công các mục tiêu Kế hoạch năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn 2021-2025; Mô hình tổ chức mới và phương thức quản trị được cải tiến, phù hợp hơn sẽ tạo sự cộng hưởng các nguồn lực và giá trị, đẩy con tàu Traphaco bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.