Tin tức Nov 16, 2021

Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casino

{关键字}

Năm 2021, năm mở đầu của nhiệm kỳ 2021-2025 đến với Traphaco với nhiều cơ hội lớn và cũng nhiều thách thức của thời đại. Kiên định với Chiến lược phát triển bền vững và tiếp tục thực hiện các giải pháp lớn, Ban lãnh đạo công ty công bố chủ đề của năm: “CHUẨN HÓA QUY TRÌNH” với Thông điệp “THỰC THI VĂN HÓA – HIỆU QUẢ QUY TRÌNH. Đây cũng là chủ đề của Chương trình thi đua năm 2021.

Chương trình được triển khai từ Đảng bộ xuống các chi bộ, tới các phòng ban, bộ phận, các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty đều nhiệt tình hưởng ứng. Đến ngày 27/02, Ban tổ chức chương trình thi đua đã nhận được 243 chương trình đăng ký đến từ các phòng, ban, phân xưởng, cá nhân, nhóm cá nhân, các chương trình đều có kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết và đưa ra các dự kiến kết quả rõ ràng. Sau khi xem xét, yêu cầu sửa đổi, bổ sung, làm rõ, tổng số chương trình đã được duyệt thực hiện là 160 chương trình.

Kể từ năm 2012 là năm đầu tiên Đảng ủy công ty phát động các chương trình thi đua trong toàn doanh nghiệp tới nay, đã 10 năm triển khai hoạt động thi đua trong toàn hệ thống công ty. Mục tiêu của chương trình năm nay đã nêu rõ, tất cả các Đảng viên, cá nhân, các bộ phận trong toàn hệ thống cần hiểu, tham gia và thực hiện “Chuẩn hóa quy trình”. Đây là một trong các yếu tố quan trọng của tái cấu trúc hệ thống, với nhiều đổi mới để đáp ứng kỳ vọng phát triển của cổ đông, người lao động.

Đến thời hạn kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã nhận được báo cáo của 159 chương trình/ tổng số 160 chương trình thi đua được phê duyệt (có 01 chương trình xin dừng thực hiện và được BTC chấp thuận).

Nhìn chung, đa số các chương trình được đánh giá phù hợp với mục tiêu phát động, các chương trình đưa ra đều là các chương trình hành động có mục tiêu rõ ràng, thể hiện sự kết nối để thiết lập các quy trình mới cũng như chuẩn hóa các quy trình cũ để tối ưu hiệu quả công việc.

Trải qua vòng 1, Hội đồng đánh giá đã lựa chọn được 57 chương trình vào vòng sơ khảo, từ đó tiếp tục lựa chọn ra 20 chương trình xuất sắc nhất.