Tin tức Mar 31, 2021

Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casino

Ngày 31 tháng 03 năm 2021, Công ty cổ phần Traphaco (mã: TRA) tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với tỉ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết đạt 96,12%.

Ông Trần Túc Mã - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội  Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 và Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2021. Năm 2020 là một năm nhiều áp lực đối với Traphaco. Công ty đã nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về lợi nhuận hợp nhất.  Tuy doanh thu không hoàn thành nhưng tăng trưởng 12% so với cùng kỳ là một trong những doanh nghiệp dược tăng trưởng tốt nhất ngành.

{关键字}

Ông Trần Túc Mã - TGĐ báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2020

Thực hiện 2020

Tỷ lệ so với kế hoạch

Tỷ lệ so với 2019

(Tỷ đồng)

(Tỷ đồng)

%

%

1

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.000

1.908

95%

112%

1.1

Hàng sản xuất:

1.630

1.597

98%

113%

1.2

Hàng xuất nhập khẩu ủy thác và cung cấp dịch vụ, hàng khác:                                                          

120

106

88%

145%

1.3

Doanh thu từ công ty con

250

205

82%

90%

2

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất

180

216,7

120%

127%

Cũng trong năm 2020, Công ty đã triển khai nhiều hoạt động lớn như:  chủ động ứng phó với tình hình dịch COVID-19, xây dựng và áp dụng Văn hóa Traphaco giai đoạn mới, tăng cường đổi mới hoạt động Marketing, thực hiện định hướng phát triển tân dược, thuê tư vấn KPMG và phối hợp với đối tác Daewoong đánh giá năng lực cốt lõi của Công ty, thực hiện hạn mức chi phí, đảm bảo chi trả cổ tức 30%, thu nhập người lao động tăng 10%, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác.

Tiếp theo, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 và Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, Công ty đã đạt được nhiều kết quả tích cực là tiền đề cho giai đoạn phát triển mới 2021-2025. Dù trong giai đoạn 2018-2019, sau khi đưa Nhà máy Traphaco Hưng Yên vào vận hành thương mại năm 2017, Công ty phải chịu các chi phí lớn, điều này khiến Công ty phải cắt giảm các chi phí hỗ trợ bán hàng làm giảm doanh thu giai đoạn 2018-2019 và lợi nhuận cũng bị ảnh hưởng sâu. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện điều chỉnh và hồi phục doanh thu và lợi nhuận từ năm 2020, trở lại đã tăng trưởng.

{关键字}

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể: Báo cáo năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và  dự kiến 2021, Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020, Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025. Đại hội thông qua các kế hoạch kinh doanh, trong đó có các chỉ tiêu doanh thu hợp nhất là 2.100 tỷ đồng, tăng 10% so với 2020, lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 240 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2021.

Đại hội cổ đông năm 2021 thực hiện bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2025. Kết quả như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Stt

Họ và tên

1

Ông Kim Dong Hyu

2

Ông Trần Túc Mã

3

Ông Nguyễn Anh Tuấn

4

Đào Thúy Hà

5

Ông Chung Ji Kwang

6

Ông Lee Tae Yon

7

Ông Lại Trần Đông

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025

Stt

Họ và tên

1

Ông Kwon Ki Bum

2

Nguyễn Thanh Hoa

3

Nguyễn Thị Lương Thanh

{关键字}

Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Bước sang nhiệm kỳ 2021-2025, HĐQT thể hiện rõ tham vọng với định hướng tăng trưởng khá thách thức: Tốc độ tăng trưởng doanh thu chung của toàn Công ty theo kế hoạch sẽ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng kép đạt 13.3%, trong khi doanh thu được đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh, chỉ tiêu lợi nhuận gộp cũng dự kiến có tăng trưởng tương ứng.,duy trì ở mức 48%, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tỉ lệ kép 15%, thể hiện mục tiêu tăng cường nhanh hiệu quả hoạt động, tăng cường sử dụng công nghệ và tối ưu nguồn lực sử dụng

Ông Trần Túc Mã, Tổng giám đốc công ty chia sẻ, Traphaco xác định năm 2021 là năm "Chuẩn hóa quy trình", theo đó Công ty tập trung vào nâng cấp và cải thiện các quy trình làm việc chưa hiệu quả, phát huy các thế mạnh cốt lõi.

Đại hội thành công tốt đẹp, diễn ra đúng kế hoạch hàng năm của Traphaco, đúng quy định của pháp luật, thể hiện sự tích cực của BTC, đảm bảo quyền lợi cổ đông, quyết định phát triển Traphaco, thực hiện quyền hạn, trách nhiệm cổ đông theo đúng pháp luật.