Công bố thông tin Dec 19, 2016

Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casino

Công ty cổ phần Traphaco thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2017

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/01/2017

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại: Phòng kế toán, Công ty cổ phần Traphaco, Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 18/01/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Xem chi tiết tại file đính kèm./