Công bố thông tin Jan 11, 2021

Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casino

1. Công bố thông tin về người công bố thông tin công ty 

Tải xuống: tại đây

2. Thông báo hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền thực hiện CBTT với bà Đào Thúy Hà

Tải xuống: tại đây

3. Giấy ủy quyền thực hiện CBTT

Tải xuống: tại đây