Tin tức Oct 19, 2015

Cách đánh bạc trong casino-Cách chơi bài trong casino

Ngày 20/10/2015, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN). Đây là Hội nghị được SCIC tổ chức thường niên, nhằm tổng kết công tác người đại diện vốn nhà nước, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành DN để làm sao phát huy hiệu quả tối đa của đồng vốn nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của DN.
Tính đến 30/9/2015, SCIC đang thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 230 DN, với vốn nhà nước theo giá trị sổ kế toán khoảng 17.000 tỷ đồng (không bao gồm các khoản đầu tư theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ). Việc quản lý vốn nhà nước được thực hiện chủ yếu thông qua 283 Người đại diện. 
Thời gian qua, tình hình kinh tế chung có nhiều khó khăn, nhưng nhiều DN có vốn của Tổng công ty vẫn đạt kết quả tốt - đặc biệt là các DN nhóm A1. Có 19/19 DN nhóm A1 hoạt động có lãi, 12/19 DN đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận, 13/19 DN đạt và vượt kế hoạch doanh thu. Tổng số DN nhóm A1 chiếm 6,53% số lượng DN của Tổng công ty nhưng chiếm 54% giá trị danh mục đầu tư.

{关键字}
Ông Lại Văn Đạo, Tổng Giám đốc SCIC phát biểu tại Hội nghị

Ông Lại Văn Đạo, Tổng Giám đốc SCIC đánh giá, theo chỉ đạo của SCIC, Người đại diện triển khai thực hiện tốt kế hoạch tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN và xử lý tồn tại phát sinh tại DN. Thứ nhất, người đại diện đã tích cực phối hợp với SCIC trong việc bán vốn và thu nợ cho Nhà nước. Thứ hai, Tổng công ty và Người đại diện vốn thường xuyên liên hệ, chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin nhằm chỉ đạo thực hiện tốt các ĐHCĐ, bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông Nhà nước tại Đại hội.

{关键字}
Toàn cảnh hội nghị.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục các tồn tại trong công tác Người đại diện, trong thời gian tới SCIC sẽ tiếp tục chủ động đề xuất và phối hợp các cơ quan nhà nước trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật về Người đại diện. Tiếp tục bám sát việc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thí điểm cơ chế nâng cao trách nhiệm Người đại diện tại các DN có quy mô lớn, Nhà nước có chủ trương nắm giữ lâu dài. Trong đó, Tổng công ty trực tiếp cử, ủy quyền, miễn nhiệm Người đại diện và chi trả lương, thưởng cho Người đại diện gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người đại diện được giao.
Cũng tại Hội nghị, 06 cá nhân đã được Bộ trưởng Bộ Tài Chính vinh danh và khen thưởng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác quản lý vốn của nhà nước tại Doanh nghiệp giai đoạn 10 năm vừa qua (2005-2015).

{关键字}
Ông Trần Túc Mã- Tổng giám đốc công ty nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ tài chính tại Hội nghị Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2015.